امام جمعه فردوس با بیان اینکه آموزش فنی و حرفه ای در ایجاد مهارت و اشتغالزایی نقش مهمی دارد، گفت: فارغ التحصیلان دانشگاه ها برای کسب یک یا چند مهارت باید به مراکزآموزش فنی و حرفه ای روی بیاورند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی، حجت الاسلام محمدرضا بابایی در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی به مناسبت هفته ملی مهارت اظهار داشت: اشتغال بر مبنای مهارت های جوانان قابل پیگیری است.

وی با بیان اینکه آموزش فنی و حرفه ای در زمینه مهارت آموزی به افراد طالب اشتغال بسیار موفق بوده است، گفت: آموزش فنی و حرفه ای به صورت رایگان و به دور از هزینه های گزاف حاضر است تا به جوانان مشتاق در رشته های مختلف مهارت بیاموزد.

امام جمعه فردوس با اشاره به اینکه جوانان برای جذب بازار کار باید یک مهارت به سلیقه خود یاد بگیرند، افزود: هر سال بسیاری از جوانان و هنرآموزان برای کسب مهارت به مراکز فنی و حرفه ای مراجعه می کنند و لازم است که فارغ التحصیلان دانشگاه ها هم برای یادگیری یک یا چند مهارت به این مراکز روی بیاورند. حجت الاسلام بابایی به تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای بر توسعه روستاها اشاره کرد و گفت: آموزش های فنی و حرفه ای در شهرها و روستاها برای ایجاد اشتغال موفق بوده است و با مهارت آموزی می توانیم زمینه جذب کار و اشتغال را فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری همواره می فرمایند که نگاه به درون باید داشته باشیم و باید از نیروی انسانی کارآمد استفاده شود، ادامه داد: نیروی انسانی کارآمد کسی است که دارای مهارت باشد و نقش فنی و حرفه ای در ایجاد مهارت و اشتغالزایی در کشور بسیار مهم است.

امام جمعه فردوس با بیان اینکه مردم به این نتیجه رسیده اند که استخدام در مراکز دولتی کارگشا نیست، افزود: مردم به تشکیل تعاونی ها و کارآفرینی روی آورده اند و این موضوع بدون کسب مهارت امکان پذیر نیست.