معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بیرجند، مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران بیرجند و نمایشگاه مهارت و اشتغال بازدید کرد .

معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی به همراه مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان صبح امروز از مراکز و کارگاههای آموزش فنی و حرفه ای در بیرجند از نزدیک بازدید و در جریان آموزش ها قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی، علوی مقدم در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مراکز آموزش فنی و حرفه ای دانشگاههای علم و عمل اند که در کنار حرفه آموزی در عمل هم همان را در اجرا می بینند و نقش و ارزش بسیار مهمی در اشتغال و آموزش نسل جوان دارد، گفت: امروز نسل جوان ما اگر با کارهای فنی و حرفه ای آشنا شود و این همت را داشته باشد که در فضا کاری ورود پیدا کند می تواند دربرنامه های زندگی خود موفق شود. وی افزود: امروز آموزش فنی و حرفه ای در کشور و به خصوص استان هم از مدیریت خوبی برخوردار است و هم فضای مناسب و مدیریت آموزشی با دقت برخوردار است که در افرادی که مراجعه می کنند انگیزه ایجاد می کند و این نقش مهمی دارد.

معاون عمرانی استاندار با بیان اینکه، با شرایطی که در حال حاضر در کشور وجود دارد امید است بتوانیم با شدت بیشتری جوانان خودمان را با فضای آموزشی فنی و حرفه ای آشنا کنیم، گفت: آموزش فنی و حرفه ای با انجام نیاز سنجی و دریافت مشاغل مورد نیاز جهت طرح های توسعه استان باید ازهم اکنون این آمادگی را داشته باشد که بتواند از نظر تربیت نیروی ماهر مورد نیاز پاسخگویی بکند.

علوی مقدم افزود: این مرکز از نظر استاندارد، آموزش، نظافت و توجه به مسائل ایمنی در سطح بسیار خوبی ارزیابی می‌شود و امید است در ارائه خدمات به مردم موفق باشند. وی با بیان اینکه ظرفیت دستگاههای دولتی در ایران در حال حاضر فراتر از آنچه که دردنیا لحاظ می شود است، اظهارداشت: باید این فکر و ایده و عینک ورود به دستگاههای دولتی را از چشمانمان برداریم و فضا به سمتی برود که افراد با حرفه آموزی به سمت بازار و رقابت بروند.

معاون عمرانی استاندار افزود: امروز باید اشتغال را در خارج از سیستم دولتی برنامه ریزی کرد و ظرفیت های خالی که در سطح کشور و استان در زمینه های آزاد وجود دارد را از نظر نیروی انسانی ماهر تامین کرد. علوی مقدم گفت: بخش‌های مختلف خدماتی در استان وجود دارد که با کمبود نیروی ماهر روبرو است و اکثرا نیروی انسانی آنها در فضاهای خدماتی به صورت سنتی آموزش دیدند و این نیروهای فنی و حرفه ای می توانند به کمک آن بخش ها بیایند و به توسعه استان کمک کنند.

وی با بیان اینکه وجود سازمان آموزش فنی و حرفه ای توانسته، خلاء آموزش های غیر استاندارد در کشور را پر کند، افزود: قطعا باید برای نسل جوان خود طوری برنامه ریزی کنیم که دانشگاه ها این احساس را بکنند که اگر وارد دانشگاه می شوند باید در کنار آن حرفه ای را آموزش بییند و از ورود به دانشگاه تکلیف خودشان را برای برنامه آینده شان و ارائه خدمت در ادامه کار و زندگی شان در بخش خصوصی برنامه ریزی کنند.

معاون عمرانی استاندار با بیان اینکه قطعا فضاهای دولتی توسعه ای را نخواهد داشت، گفت: نیروی انسانی و بدنه دولت باید کوچکتر از شرایط موجود شود و بخش زیادی از پرداختی های دولت الان معطوف به هزینه های جاری است و این اصلا در وضعیت خوبی نیست و باید به سمت آموزش در فنی و حرفه ای و ورود به بازار کار به صورت بخش خصوصی تلاش کنیم.