در راستای راه اندازی رسمی مرکز جوار دانشگاهی آموزش فنی و حرفه ای دانشگاه بیرجند تفاهم نامه همکاری توسط رئیس دانشگاه بیرحند و مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی امضا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی، در مراسم امضای تفاهم نامه که در دانشگاه بیرجند برگزار شد؛ حسین خوش آیند مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی همکاری های دو سال گذشته دانشگاه بیرجند و آن اداره کل را رضایت بخش توصیف کرد.

خوش آیند موفقیت صادق شمسی نژاد دانشجوی دانشگاه بیرجند در کسب مدال طلای هیجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت را نتیجه همکاری های اخیر فی مابین و پتانسیلهای بالقوه موجود برشمرد.

دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند با تاکید بر رویکرد وزارت علوم و ماموریت دانشگاه بیرجند در جهت کارآفرینی و رفع مشکلات جامعه از راه اندازی مرکز جوار دانشگاهی آموزشهای فنی و حرفه ای در دانشگاه و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز در این خصوص اعلام حمایت کرد. در پایان تفاهم نامه راه اندازی رسمی مرکز جوار دانشگاهی آموزشهای فنی و حرفه ای دانشگاه بیرجند امضا و مبادله شد.

مرکز مذکور از سوی اداره کل اموزش فنی و حرفه ای استان نسبت به آموزشهای مهارت محور تخصصی مورد نیاز بازار کسب و کار برنامه ریزی و اقدام خواهد نمود تا دانشجویان دانشگاه بیرجند در طول دوره تحصیلی علاوه بر دروس و مدرک دانشگاهی به آموزشهای مهارتی و دریافت گواهینامه آموزش فنی و حرفه ای بپردازند.