کارگاه تخصصی آموزشی برای 220 نفر از کارگران صنعت ساختمان با همکاری نظام مهندسی، انجمن صنفی کارگران ساختمانی،اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار میگردد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای قاین کارگاه تخصصی آموزشی برای کارگران صنعت ساختمان با همکاری نظام مهندسی، انجمن صنفی کارگران ساختمانی،اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار میگردد. در این دوره های  تخصصی تعداد 220 نفر در رشته های مختلف سنگ کار ، آلماتوربند ،بنای سفت کار ،بتن ریز ،جدید ترین متودهای روز و مورد تایید نظام مهندسی و استانداردهای آموزش فنی و حرفه ای را فرا خواهند گرفت .

یکی از وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور افزایش سطح مهارت شاغلین بخش های مختلف صنایع و صنوف میباشد این امر به منظور تثبیت اشتغال شاغلان می باشد از این طریق اطلاعات این  افراد بروز خواهد شد و می توانند با تکنولوژی روز بازار کار همراه باشند. در این کارگاهها سازمان نظام مهندسی کلیه قوانین و مقررات ساختمانی را ارایه کرده و اداره کار نیز کلیه موارد ایمنی مورد نیاز در حین کار را عنوان میکند . در واقع پکیج کاملی از اطلاعت روز و قوانین به روز شده در این دوره  ها به کارگران شاغل در بخش صنعت ساختمان ارائه میشود و در حین کاردر آینده نیز درخواست خواهد شد. این افرد پس از طی دوره در آزمون های آموزش فنی و حرفه ا ی شرکت کرده و کارت مهارت دریافت خواهند کرد. این دوره ها به تعداد مورد نیاز در شهرستان قائن تکرار خواهند داشت تا کلیه کارگران صنعت ساختمان از این آموزشها بهره مند گردند.

مرکز آموزش فنی و حرفه ای قاین سالانه به بیش از چهار هزار نفر از متقاضیان مهارت آموزی آموزش ارایه میکند که این رقم معادل 600 هزار نفر ساعت آموزش بصورت رایگان میباشد