به مناسبت هفته دولت سایت آموزش های مجازی مهارت، در آموزشگاه آزاد عصر جدید بشرویه با حضور مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان، فرماندار و جمعی از مسولین محلی شهرستان بشرویه  مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی حسین خوش آیند مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای این استان در مراسم افتتاح این سایت گفت: آموزش مجازی و آنلاین پس از رونق اینترنت و افزایش نفوذ آن در میان مردم کاربرد و اهمیت زیادی پیدا کرده است. خوش آیند ادامه داد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤﻴﻢ زﻣﻴﻨﻪ اﺑﺰارﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻛﻠﻴﻪ امور اﻗﺘﺼﺎدي، ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺸﺮ ﺑـﻮﻳﮋه اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﻲ و در راﺳﺘﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ وآﺳﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ ، در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز سازمان آموزش فنی و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﻲ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و اﺳـﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫـﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗ ﺮار داده است. خوش آیند افزود از جمله مزایای این آموزشها می توان به موارد ذیل اشاره نمود: کارآمد و سریع، انعطاف‌پذیر و سیار، به روز بودن محتوا، افزایش همکاری و همیاری میان مهارت آموزان، نداشتن محدودیت مکانی ، نداشتن محدودیت‌های زمانی، محدود نبودن ظرفیت پذیرش ، در نظر گرفتن استعدادهای فردی، گسترش فرهنگ یادگیری مستقل ، استفاده از استادان مجرب در حوزه‌های گسترده‌تر(جغرافیای و تعداد دانشجویان)، امکان تطبیق و بهینه‌سازی کلاس‌ها تمرینات و مشاوره با نیازهای فردی، • انعطاف‌پذیری در اصلاح و تغییر محتوا ، افزایش سرعت آموزش ، افزایش کیفیت ارائه‌ مهارتها (به دلیل ارائه‌ دروس به‌صورت چندرسانه‌ای)، کاهش زمان و هزینه‌ رفت‌وآمد، تکثرگرایی و دسترسی آسان به اساتید متعدد خوش آیند در پایان با اشاره به صدور گواهینامه الکترونیکی گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به منظور آسان‌سازی فرآیند صدور گواهینامه‌ها از قبیل گواهینامه مهارت پایان دوره آموزشی، پروانه مهارت فنی و گواهی صلاحیت حرفه‌ای تلاش نموده تا با بهره‌گیری از مزایای کارت‌های هوشمند، گواهینامه‌های سنتی مهارت را به گواهینامه‌های الکترونیکی ارتقاء دهد. وی در پایان با اشاره به مزایای گواهینامه‌های الکترونیکی گفت : سهولت حمل و نگهداری گواهینامه، امکان ثبت 20 عنوان گواهینامه در یک کارت، ارتقای امنیت گواهینامه‌ها، افزایش سرعت صدور و تحویل گواهینامه به متقاضی، حذف فرآیندهای سنتی از قبیل نامه‌نگاری بین دستگاهی برای استعلام گواهینامه توسط سایر ارگان‌ها از قبیل وزارت آموزش و پرورش و سازمان تأمین اجتماعی، کاهش ریسک نگهداری گواهینامه‌ها و امکان دریافت استعلام گواهینامه‌ها تنها با در دست داشتن کد ملی و کد شناسایی از جمله مزایای این گواهینامه‌ها