مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی گفت: آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد استان در پنج ماهه سالجاری 695 هزار و 399 نفر ساعت آموزش به متقاضیان ارائه کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی، حسین خوش آیند اظهار داشت: این آموزشها در بخشهای خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر و کشاورزی در رشته های مختلف نظیر امورمالی و بازرگانی، فناوری اطلاعات، مراقبت و زیبایی، طراحی و دوخت، عمران، صنایع دستی و ... به متقاضیان ارائه شده است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با اشاره به اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای؛ فراگیری این آموزش ها را به عنوان ابزاری برای مقابله با بیکاری در کاهش زمان بیکاری افراد جویای کار امری مهم توصیف کرد.

وی ادامه داد خصیصه این آموزشها ، نوعی پرورش "کارآفرین" است ، به این معنی که افراد پس از کسب مهارت و تخصص دانش فنی، قادر خواهند بود که فرصتهای شغلی مناسبی را به دست آورند و یا در نهایت فرصت شغلی ایجاد نمایند. لذا در شرائط فعلی به جویندگان کار توصیه می شود با فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای متناسب با علائق، توانایی های خود و نیاز بازار کار زمینه خود اشتغالی یا کسب فرصت های شغلی موجود را برای خود فراهم آورند.

خوش آیند با اشاره به حضور بخش غیر دولتی جهت ارائه آموزش های فنی و حرفه ای گفت: با توجه به محدودیت های بخش دولتی، همچنین حمایت از بخش خصوصی برای اجرای آموزش های فنی و حرفه ای بخش خصوصی نیز در قالب آموزشگاههای آزاد، مهارتهای مورد نیاز شهروندان را ارائه می نماید که با وجود 162 آموزشگاه آزاد در استان بخشی از وظیفه مهارت آموزی بر دوش بخش خصوصی و توسط این بخش ارائه می گردد.

خوش آیند با اشاره به آموزش 3 هزار و 287 نفر معادل 695 هزار و 399 نفر ساعت توسط بخش خصوصی عنوان کرد: این میزان آموزش نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد افزایش داشته است و این افراد در 657 دوره آموزشی و 117 حرفه آموزشی مهارت آموزی نموده اند . وی افزود: در 5 ماهه سالجاری 16 حرفه جدید آموزشی بر اساس نیاز بازار کار در آموزشگاههای استان ارائه گردیده است و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد به عنوان بازوان توانمند بخش مهارتی در کنار مراکز ثابت دولتی میزان قابل توجهی از حرفه آموزی و ارتقای مهارت در سطح جامعه را بر عهده دارند.

وی مهارت آموزی و ارتقای سطح مهارت جوانان را زمینه ساز فرصت های شغلی جدید عنوان کرد و گفت: در همین مسیر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با هدف حمایت از بخش خصوصی و ارتقای سطح مهارت در جامعه برای آموزشگاه های آزاد مجوز صادر می کند.