مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی ضمن بازید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مرزی درمیان با فرماندار شهرستان نیز دیدار و گفتگو کرد


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی، حسین خوش آیند در این دیدار با اشاره به رویکرد جدید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به نظام ملی مهارت، توسعه آموزشهای مهارت محور به منظور ایجاد شتغال مولد و پایدار را از ضروری ترین اقدامات آموزش فنی و حرفه ای برشمرد. وی ارتقاء و توانمندسازی سرمایه های انسانی ،ایجاد فرصتهای جدید شغلی و ارتقای جایگاه آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارت آموزی در استان را از برنامه های اساسی این اداره کل دانست.

در ادامه خوش آیند با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در شهرستان درمیان گفت در شش ماهه اول سالجاری 337 هزار و 533 نفر ساعت آموزش مهارتی در غالب 31 دوره آموزشی برگزار گردیده است همچنین تجهیز و بهسازی این مرکز با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد و 450 میلیون ریال صورت پذیرفته است. در این نشست بشیری فرماندار درمیان ضمن تقدیر از فعالیتهای مهارتی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در سخنانی با اشاره به نقش نیروی انسانی در توسعه صنعت گفت: نیاز اساسی شهرستان نیروی انسانی ماهر و متخصص در بخش های مختلف علی الخصوص مشاغل نو و وابسته به کشاورزی است و امید است اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان به این امر توجه ویژه ای داشته باشد.

بشیری در پایان گفت: ایجاد فضای مملو ازصمیمیت، همدلی، صداقت، همکاری و احترام متقابل در میان کارکنان سازمان وایجاد شرایطی که کارکنان ادارات با اعتقاد قلبی و با صمیمیت برای خود وهمکاران خود احترام قائل باشند در بهبود ارائه خدمات به ارباب رجوع تأثیرگذار است.