به گزارشروابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی طرح ایران مهارت در مدارس استان خراسان جنوبی اجرا می شود.

 

ابوالفضل حق پرست،معاون آموزش و پژوهش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در کمیته برنامه ریزی و هماهنگی این طرح بیان کردطرح 'ایران مهارتجهت دانش آموزان دوره اول متوسطه در مدارس استان اجرا می گردد.

حق پرست با اشاره به طرح ایران مهارت گفت: طرح ایران مهارت از اواخر سال گذشته آغاز شده و در هشت استان به شکل پایلوت برنامه‌ریزی شد که این طرح به نوعی طرح فرهنگ مهارت آموزیمیان آموزش فنی ‌و حرفه‌ای و آموزش و پرورش است.

وی افزود: با توجه به فقر مهارتی که در کشور وجود دارد ما باید این فرهنگ را گسترش دهیم که در این راستا طرح ایران مهارت توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای برنامه‌ریزی شده تا زمانی که دانش‌آموزان می‌توانند برای خود تصمیم بگیردند در مقاطع هفتم و یا هشتم تحصیلی بتوانند در این طرح شرکت کنند.

معاون آموزش و پژوهش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اظهار داشت: در این طرح حدود 235 استاندارد آموزشی تدوین گردیده که دانش آموزان در این حرف بر اساس انتخاب و علاقه به مهارت آموزی می پردازند. وی با بیان اینکه این طرح با هدففرهنگ ‌سازیدر جهت مهارت‌آموزی دانش آموزان برای ورود به بازار کار، ایجاد زمینه شناسایی استعداد های مهارتی دانش آموزان، ارتباط بین آموزش رسمی و غیر رسمی و کمک به خلاقیت و نوآوری دانش آموزان انجام می شود، اذعان کرد: از آنجا که مدرسه یکی از پایگاه های مهم مهارت آموزی است، این طرح توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در مدارس متوسطه استان اجرا خواهد شد. وی افزود: داوطلبان می توانند در مدت ۶۰ ساعت یکی از مهارتهای پیش بینی شده را به صورت تئوری و عملی فرا بگیرند و در صورت قبولی گواهی مهارت آموزی را از اداره کل آموزش فنی وحرفه‌ای استان دریافت می کنند. معاون آموزش و پژوهش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تصریح کرد: در این طرح دانش‌آموزان فارغ از مباحث تحصیلی آموزش می‌بینند و به نوعی شاید این مهارت را کامل آموزش نبینند اما آمادگی لازم برای ایجاد انگیزه و رفتن به سمت کارهای مهارتی را پیدا می‌کنند و در واقع با این طرح فرهنگ مهارت‌آموزی را با این روش توسعه می‌دهیم. وی در پایان گفت این طرح در سالجاری در 10 درصد مدارس دولتی و 100 درصد مدارس هیات امنایی و غیر دولتی استان اجرا خواهد شد.