در جلسه کمیته پژوهشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از مجری طرح پژوهشی سند توسعه مهارتی استان با رویکرد بازاریابی آموزش های فنی و حرفه ای تقدیر و تشکر گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی جلسه کمیته پژوهشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان به منظور بررسی یشرفت طرح پژوهشی سند توسعه مهارتی استان با رویکرد بازاریابی آموزش های فنی و حرفه ای تشکیل و مجری طرح توضیحاتی در زمینه \یشرفت طرح و اطلاعات جمع آوری شده اراپه کرد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با اشاره به اهمیت این طرح گفت: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قطعاً نقش پررنگ تری در سند توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در مقایسه با اسناد پیشین دارد. نقش این آموزش ها در اقتصاد مقاومتی بسیار حیاتی، کلیدی و غیر قابل انکار است. مصوبات این بخش، به عنوان یکی از جهت دهنده های اصلی به توسعه آموزش های فنی و حرفه ای می تواند ایفای نقش نماید. خوش آیند ادامه داد: سند برنامه تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور طبیعتاً نزدیک ترین سند برای روشن ساختن اجزاء و محتوای سند توسعه مهارت های فنی و حرفه ای استان بوده و روح حاکم بر سند را شکل می دهد. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان افزود: «آموزش نیروی انسانی ماهر» فاکتور اول توسعه و یک نوع سرمایه گذاری محسوب می شود. در عین حال باید توجه داشت که سرمایه گذاری بر روی آموزش بطور معمول زمان بر و هزینه بر است؛ در نتیجه برخورد علمی در این حوزه بسیار ضرورت می یابد تا با مطالعه علمی و برنامه ریزی دقیق، از هرگونه اتلاف سرمایه جلوگیری شود و امکان بهره وری هر چه بیشتر فراهم آید. لذا پر واضح است که برنامه توسعه آموزش های فنی حرفه ای استان می بایست کاملا بر نیازهای خاص استان منطبق باشد و با شناخت کامل از ویژگی های بازار کار حال و حتی با نگاه به آینده تدوین گردد.

خوش آیند در ادامه با اشاره به نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه استان گفت: جمیع موارد فوق الذکر ایجاب می نماید توسعه آموزش های فنی حرفه ای بطور جدی در استان در دستور کار قرار گیرد و این مهم بدون برخورداری از سند توسعه امکان پذیر نخواهد بود. وی با اشاره به محتوی سند توسعه استان گفت: در این سند دو موضوع عمده مطرح می گردد، اول اینکه اسناد بالادستی (سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نقشه جامع علمی کشور، سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) چه دلالت هایی برای تدوین سند استانی توسعه مهارت های فنی و حرفه ای دارد و ثانیا اینکه نیازهای بازار کار برای توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در استان چیست و از چه اولویت هایی برخوردار می باشد.

در ادامه مجری طرح گزارشی از اقدامات انجام شده بیان نمود و حاضرین در خصوص موارد صورت ‍‍‍‍پذیرفته نظرات خود را اراپه نمودند. در پایان جلسه از مجری طرح تقدیر بعمل آمد در این تقدیر آمده است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محسن آیتی

پژوهش موتور محرک پیشرفت و توسعه محسوب میشود.اگر نشانه هایی از توسعه بدون پرداختن به مبانی پژوهشی رخ دهد، آن توسعه مستمر و پایدار نخواهد بود و نمی تواند مسیر مطمئنی را طی کند. بنابراین پژوهش مبنای توسعه است و تضمینی برای استمرار توسعه به شمار می آید. بدین وسیله از جنابعالی که با تلاش هوشمندانه، ارزش دانش، پژوهش و تولید علم را ارج نهاده و با ترویج روحیه ی علمی برای فعالیتی هماهنگ جهت تحقیق و مطالعه همه جانبه، نقش موثری در تحقق ماموریت های پژوهش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بر عهده داشته اید، برای اجرای طرح پژوهشی

سند توسعه مهارتی استان با رویکرد بازاریابی آموزش فنی و حرفه ای

سپاسگزاری نموده و از درگاه ایزد متعال سربلندی و توفیق روزافزونتان را در راه رشد و تعالی علمی و معنوی مسئلت می نمایم.