45  حرفه جدید در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از آغاز امسال راه اندازی شد.

به گزارشروابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان گفت: 175 آموزشگاه آزاد فنی و حرفهای در خراسان جنوبی فعال است که در 9 ماه گذشته هزار و 78 دوره مهارت آموزی در 167 حرفه برای علاقه مندان برگزار کرده است.

خوش آیند افزود: 45 حرفه از 167 حرفه ای که در 9 ماه گذشته در این آموزشگاه ها به علاقه مندان آموزش داده شده، جدید است که بر اساس نیازهای روز جامعه و استان و همچنین ظرفیتهای بومی خراسان جنوبی، راه اندازی شده است.

ساخت محصولات نمدی مدرن، حصیر بافی، کاغذ بافی، کاربر و پرورش دهنده گیاهان دارویی، فرمولاتور تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی گیاهی، اسانس گیری از گیاهان دارویی، لایحه نویسی قضایی، دستیاری اجرایی امور حقوقی، تربیت مربی زبان انگلیسی کودکان، افسر بهداشت ایمنی و محیط زیست، طراحی پروژه های ساختمانی به صورت سه بعدی و دو بعدی، طراحی و مدل سازی سازه های فولادی و بنتی به وسیله نرم افزار و مهندسی کامپیوتر در نفوذگری، از جمله حرفه های جدیدی است که امسال به علاقه مندان در خراسان جنوبی آموزش داده می شود

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان گفت: آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای خراسان جنوبی، در 9 ماه گذشته یک میلیون و 244 هزار و 375 نفر ساعت، آموزش مهارت به علاقه مندان ارائه کرده اند. خوشایند افزود: این آموزشها 344 هزار نفر ساعت بیشتر از تعهدی است که آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان برای 9 ماه داشته اند.