فرماندار شهرستان در میان در گردهمایی روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای که در این شهرستان برگزار شد حضور یافت و به تشریح اهمیت آموزش فنی و حرفه ای پرداخت.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی، حسین خوش آیند در گردهمایی روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان که به منظور بررسی و تبیین موارد ابلاغی در گردهمایی مدیران کل، برگزار شد، با اشاره به رویکرد جدید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به نظام ملی مهارت، توسعه آموزشهای مهارت محور به منظور ایجاد شتغال مولد و پایدار را از ضروری ترین اقدامات آموزش فنی و حرفه ای برشمرد.وی ارتقاء و توانمندسازی سرمایه های انسانی ،ایجاد فرصتهای جدید شغلی و ارتقای جایگاه آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارت آموزی در استان را از برنامه های اساسی این اداره کل دانست.

در ادامه خوش آیند با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در شهرستان درمیان گفت در نه ماهه اول سالجاری 257 هزار و 962 نفر ساعت آموزش مهارتی برای 1519 نفر برگزار گردیده است همچنین تجهیز و بهسازی این مرکز با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد و 450 میلیون ریال صورت پذیرفته است.

در این نشست بشیری فرماندار درمیان ضمن تقدیر از فعالیتهای مهارتی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در سخنانی با اشاره به نقش نیروی انسانی در توسعه از وضعیت آموزشی در کشور انتقاد کرد. وی گفت: امروز جوانان ما بعد از خروج از دانشگاه توان حضور در بازار کار را ندارند و نمی توانند وارد بازار کار شوند. بشیری با تاکید بر اهمیت آموزشهای فنی و حرفه ای گفت: امروز حل مشکل بیکاری، تامین نیروی انسانی، کاهش آسیب های اجتماعی و همه و همه در مهارت آموزی و آموزشهای فنی و حرفه ای باید جستجو کرد و آموزش فنی و حرفه ای شاه کلید حل این مشکلات است. چنانچه جوانان به سمت مهارت آموزی بروند شاهد بسیاری از مشکلات نخواهیم بود. فرماندار شهرستان درمیان با اشاره به سرمایه گذاری دولت در آموزشهای فنی و حرفه ای این آموزشها را با اهمیت خواند و افزود با توجه به اهتمام دولت در توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای بایستی با تبلیغات و فرهنگ سازی جوانان را به سوی آموزشهای فنی و حرفه ای که دولت بستر آن را مهیا کرده سوق داد. بشیری در پایان نیاز اساسی شهرستان مرزی درمیان را نیروی انسانی ماهر و متخصص در بخش های مختلف علی الخصوص مشاغل نو و وابسته به کشاورزی دانست.