گردهمایی روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با حضور مدیر کل، معاونین و روسای ستادی گردهمایی روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان برگزار گردید. در این نشست عملکرد سال 97 مراکز توسط اداره آموزش استان بیان گردیدو مهمترین برنامه های سال 98 مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه زندی دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان مهمترین برنامه های این نهاددر سال 98 را اعلام نمود.