سال ۱۴۰۱،سال تولید،

دانش بنیان، اشتغال آفرین

رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران بیرجند

سال ۱۳۹۹،سال جهش تولید

دسترسی های سریع

سامانه آموزش آنلاین

سامانه آموزش آنلاین ورود به سامانه آموزش آنلاین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

میز خدمات الکترونیک

میز خدمات الکترونیک ورود به سامانه میز خدمات الکترونیک سازمان فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی

asnad.svg

ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات (بازرسی)

نظرسنجی

نظرسنجی سامانه نظرسنجی عمومی سازمان فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی

اخبار مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران بیرجند