سال ۱۴۰۱،سال تولید،

دانش بنیان، اشتغال آفرین

سال ۱۳۹۹،سال جهش تولید

دسترسی های سریع

سامانه آموزش آنلاین

سامانه آموزش آنلاین ورود به سامانه آموزش آنلاین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

میز خدمات الکترونیک

میز خدمات الکترونیک ورود به سامانه میز خدمات الکترونیک سازمان فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی

asnad.svg

ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات (بازرسی)

نظرسنجی

نظرسنجی سامانه نظرسنجی عمومی سازمان فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی

اخبار مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران بیرجند