تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

بازدیدجناب آقای فاضلی فرد فرماندارمحترم شهرستان بیرجند از کارگاههای آموزشی مرکز خواهران بیرجندبه مناسبت هفته ملی مهارت

درسومین روز هفته ملی مهارت وکارآفرینی فرماندارمحترم بیرجند به همراه جناب آقای کامرانی فردمدیرکل محترم آموزش فنی وحرفه ای استان وجمعی ازمعاونین این مجموعه ضمن نشست صمیمی بارئیس مرکز وبررسی مشکلات از کارگاههای آموزشی بازدید وبا کارآموزان ومربیان گفتگو کردند