تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

بازدید دبیرستان های دخترانه دنیای هنر و ساره شهرستان بیرجند از کارگاههای مرکز خواهران بیرجند

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان بیرجند:دبیرستان های دخترانه دنیای هنر و ساره شهرستان بیرجند در هفته معرفی مشاغل از کارگاه های مهارتی مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران بیرجندبازدید نموده و با روند مهارت اموزی و حرف مختلف آشناشدند

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان بیرجند:دبیرستان های دخترانه دنیای هنر و ساره شهرستان بیرجند در هفته معرفی مشاغل از کارگاه های مهارتی مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران بیرجندبازدید نموده و با روند مهارت اموزی و حرف مختلف آشناشدند.