تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

دیدارروسای مراکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران وبرادران بیرجند باجناب آقای فاضلی فردفرماندارمحترم به مناسبت هفته ملی مهارت :

فرماندارمحترم جناب آقای فاضلی فرد دراین دیدارضمن تبریک هفته ملی مهارت یکی ازمشکلات کشوررابیکاری عنوان کردوافزود:سازمان آموزش فنی وحرفه ای میتواندبا ارائه آموزشهای لازم نقش مهمی در کسب مهارتهای لازم جوانان جهت ورودبه بازارکاروافزایش اشتغال داشته باشد