تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

دیدار نوروزی ریاست و کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران بیرجند با سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

برنامه های مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران بیرجند در سال ۱۴۰۱ در جهت تحقق شعار سال (تولید ، دانش بنیان ، اشتغال آفرین).

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان بیرجند:ریاست و کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران بیرجندباسرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در اولین روزهای سال ۱۴۰۱ دیدار نموده وزهرا شاهرخی رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران بیرجند ضمن تبریک سال جدید :برنامه های مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران بیرجند در سال ۱۴۰۱ را بیان نمودند.