تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

شروع دوره های مهارتی مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران بیرجند در تحقق شعار سال ” تولید ، دانش بنیان ، اشتغال آفرین”

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران بیرجند: در جهت تحقق شعار سال"«تولید ، دانش بنیان ، اشتغال آفرین»" و مهارت آموزی متقاضیان دوره های مهارتی کارگاه های آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران بیرجندآغاز گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران بیرجند: در جهت تحقق شعار سال”«تولید ، دانش بنیان ، اشتغال آفرین»” و مهارت آموزی متقاضیان دوره های مهارتی کارگاه های آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران بیرجندآغاز گردید