تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

فراخوان تألیف کتـب آموزشی منطبق با اسـتاندارد های شایسـتگی

علی حسین شهریور، معاون پژوهش، برنامه ریزی وسنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از فراخوان تألیف کتـب آموزشی منطبق با اسـتاندارد های شایسـتگی خبر داد.

ه گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور شهریور، معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان گفت: به منظور تولید محتوای آموزشی استاندارد و یکسان در قالب کتاب با هدف پرکردن شکاف آموزشی، اطلاعاتی و ارتقای سطح علمی مهارت آموزان در سراسر کشور و بهره‌گیری هرچه بیشتر از اندیشه‌ها و آثار، تجلیل و ارج نهادن به کوشش‌های علمی مؤلفین و تشویق مربیان، در نظر است نسبت به تولید محتوای منابع آموزشی استاندارد برای رشته‌های فاقد منبع آموزشی مطابق با استانداردهای شایستگی تدوین شده، اقدام به عمل آید.

 لذا از کلیه‌ مربیان، خبرگان حرفه ای دعوت می شود برای اطلاع از جزئیات و ثبت نام حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵، با تکمیل “فرم ثبت نام فراخوان تالیف کتب آموزشی” از طریق لینک https://b2n.ir/u36869 زیر درخواست خود را ارسال نمایند.