سال ۱۴۰۰ - سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

رئیس مرکز
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خوسف

سال ۱۳۹۹،سال جهش تولید

دسترسی های سریع

اخبار سازمان