سال ۱۴۰۱ سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

سال ۱۳۹۹،سال جهش تولید

دسترسی های سریع

اخبار مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۵ شهرستان نهبندان