تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

بازدید تیم ارزشیابی عملکرد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از مرکز نهبندان

به گزارش روابط عمومی مرکز : تیم ارزشیابی عملکرد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از مرکز نهبندان بازدید به عمل آوردند.در این برنامه که آقایان مهندس ابوالحسن نژاد(مسئول ارزیابی و عملکرد) مهندس شفیعی (کارشناس اموزش) و سرکار خانم سرگزی رئیس اداره آموزش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی حضور داشتند از کارگاهها و بخشهای اداری مرکز بازدید کردند. که در پایان بازدیدکنندگان ضمن اعلام رضایت از عملکرد مرکز در بخشهای مختلف برای کلیه همکاران آرزوی توفیق نمودند.