تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

برگزاری دوره آموزشی تعمیر موتور خودروهای بنزینی با همکاری اداره زندان و اقدامات تامینی و تربیتی شهرستان نهبندان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان : این دوره آموزشی با حضور ۱۳ نفر از مدد جویان اداره زندان و اقدامات تامینی و تربیتی در کارگاه صنایع خودروی مرکز در حال حاضر به صورت حضوری و با رعایت دستورالعملهای بهداشتی در حال اجرا می باشد.
مهارت آموزان دوره آموزشی تعمیر خودروهای بنزینی را به مدت ۱۳۰ ساعت که شامل ۴۱ ساعت تئوری و ۸۹ ساعت عملی و شامل شایستگیهای ذیل می باشد را فرا می گیرند.

۱- کار با ابزار اختصاصی و اندازه گیری قطعات موتور
۲- پیاده و سوار کردن موتور از روی شاسی
۳- عیب یابی و رفع عیب موتور ها
۴- تعمیر سیستم روغن کاری
۵- تعمیر سیستم خنک کاری
۶- رعایت نکات حفاظتی و ایمنی کار و الزامات زیست محیطی