تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

دیپلماسی مهارت محور گفتگوی مدیران کل استان خراسان جنوبی و رضوی

✔اهمیت توسعه و ترویج دیپلماسی مهارت در استانهای خراسان جنوبی و رضوی مدیران کل دو استان را پای میز مشورت و گفتگو کشاند .
حسن کامرانی فرد مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی به منظور سیاست گذاری مطلوب در راستای گسترش آموزشهای مهارتی به کارجویان کشورهای همجوار به دیدار مهندس رحیمی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی رفت