تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان در اولین جلسه شورای نظارت ، گسترش وارزیابی آموزشی سال ۱۴۰۱ گفت:

تلاش مضاعف برای اجرای اثر بخش برنامه های آموزشی سال جاری و همچنین تعامل سازنده و ارتباط موثر در ارائه آموزش های مهارتی، استفاده از ظرفیت مربیان افتخاری و خیرین مهارتی مهمترین برنامه های مرکز در سال ۱۴۰۱ می باشد.

به گزارش روابط عمومی مرکز : رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نهبندان در این جلسه ضمن تبریک عید فطر و هفته معلم بر ضرورت ۹آموزشها با شیوه های نوین آموزشی ، ارائه آموزشهای مبتنی بر نیاز بازار کار منطقه، با رعایت موازین بهداشتی ، و رعایت مقررات اداری از سوی همکاران تاکید کرد.
مالدار تنها در ادامه با تقدیر و تشکر از تلاش مربیان و همکاران بخش اداری در انجام امور محوله در سال ۱۴۰۰ تعامل سازنده با شرکا و ذینفعان آموزشی مهارت در شهرستان و استفاده از ظرفیت مربیان بدون هزینه را گامی بلند در جهت تحقق برنامه های مرکز در سال جدید عنوان نمود.
وی در پایان بیان داشت : جهت اجرای طرح آموزشهای نوین در مرکز دو حرفه سازنده ظروف چوبی تزئینی، و تعمیر کار خودروهای گاز سوز در سال ۱۴۰۱ اجرایی خواهد شد.
در ادامه جلسه عملکرد مرکز در بخشهای مختلف در سال ۱۴۰۰ و فروردین ماه سال ۱۴۰۱ مورد بررسی وارزیابی قرار گرفت.
در پایان جلسه همکاران به بیان دیدگاهها و نظرات خود در رابطه با موضوعات مطرح شده پرداختند و تصمیمات لازم در خصوص اجرای هرچه بهتر برنامه های مرکز در سال ۱۴۰۱ اتخاذ گردید.