تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

شهرستان نهبندان تنها منتخب استان برای اجرای طرح حمایتی برگزاری دوره های آموزشی در مناطق کمتر توسعه یافته

شهرستان نهبندان تنها منتخب استان برای اجرای طرح حمایتی برگزاری دوره های آموزشی در مناطق کمتر توسعه یافته

شهرستان نهبندان به عنوان تنها شهرستان استان برای اجرای طرح ویژه حمایتی برگزاری رایگان دوره های آموزشی فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای برای زنان سرپرست خانوار در مناطق کمتر توسعه یافته کشور انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مدیر کل ضمن بیان این خبر گفت : در کل کشور ۳۱ شهرستان از مناطق کمتر توسعه یافته منتخب اجرای طرح حمایتی ویژه دستگاهای اجرایی شدند، که شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی کاندید این رخداد مهارت اموزی بود.

خوشایند ادامه داد: در حال حاضر شروع طرح با اجرای دودوره اموزشی در حرفه های حوله بافی و نازک دوزی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نهبندان به ثبت رسیده و هم اکنون زنان سرپرست خانوار واجد شرایط لازم مهارت اموزی از سوی بهزیستی شهرستان معرفی شده اند و مشغول به آموزش رایگان می باشند.

از ویژگی های مهم این طرح حمایتی حمایت مستمر و هدایت هدفمند افراد برای دستیابی به شغل و بهره مندی از بهترین شرایط مهارت اموزی است.