تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

محورهای سخنان هاشمی معاون وزیر و رئیس سازمان در نشست خبری هفته ملی مهارت

محورهای سخنان هاشمی، معاون وزیر و رئیس سازمان در نشست خبری هفته ملی مهارت:
✔️انقلاب در حوزه مهارت ضرورت جهانی است
✔️سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور باید صدای مهارت برای جوانانی که چراغ امید آنها رو به خاموشی است باشد.
✔️ توجه به ارزش مهارت و کارآمدی انسان را باید قوت ببخشیم
✔️فاصله بین مدرک گرایی و مهارت آموزی اکنون در کشور زیاد است
✔️کشور نیاز به بازیابی نظام آموزشی فنی و حرفه ای دارد.
✔️مطالبه گری برای مهارت و دستیابی به آن مبنای کار ما برای عبور از وضع فعلی و حرکت به سوی انسان ماهر است.