تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

برگزاری دوره آموزشی دوخت سرویس آشپزخانه به صورت مجازی برای اولین با در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نهبندان

برگزاری دوره آموزشی دوخت سرویس آشپزخانه به صورت مجازی برای اولین با در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نهبندان
به گزارش روابط عمومی مرکز : این دوره آموزشی با حضور ۲۹نفر از متقاضیان در کارگاه صنایع پوشاک مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان به صورت کاملا مجازی در حال اجرا می باشد.
مهارت آموزان دوره آموزشی دوخت سرویس آشپزخانه را به مدت ۱۱۰ ساعت که شامل ۳۰ ساعت تئوری و ۸۰ ساعت عملی و شامل شایستگیهای ذیل می باشد را فرا می گیرند.

۱- رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار
۲- راه اندازی سرویس و نگهداری ماشین های دوخت
۳- ترسیم الگوی سرویس آشپزخانه
۴- برش سرویس آشپزخانه