تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

آزمون

اخبار
adminnehbandan

برگزاری آزمون الکترونیک( آنلاین) مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نهبندان با رعایت پروتکلهای بهداشتی ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

در این مرحله از آزمون، در مجموع تعداد ۷ نفر در رشته های مختلف و دربخش ادواری و آموزشگاههای آزاد شرکت نمودند.لازم به ذکر است

ادامه مطلب
اخبار
adminnehbandan

برگزاری آزمون الکترونیک( آنلاین) مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نهبندان با رعایت پروتکلهای بهداشتی ۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

در این مرحله از آزمون، در مجموع تعداد ۱۵ نفر در رشته های مختلف و دربخش آموزشگاه‌های آزاد، ثابت و اصناف شرکت نمودند.🔸لازم به ذکر

ادامه مطلب
اخبار
adminnehbandan

برگزاری آزمون الکترونیک( آنلاین) مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نهبندان با رعایت پروتکلهای بهداشتی ۲۰ دی ماه ماه ۱۴۰۰

در این مرحله از آزمون، در مجموع تعداد ۱۲ نفر در رشته های مختلف و دربخش آموزشگاه‌های آزاد، ثابت و اصناف شرکت نمودند.لازم به ذکر

ادامه مطلب
اخبار
adminnehbandan

برگزاری آزمون الکترونیک( آنلاین) مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نهبندان با رعایت پروتکلهای بهداشتی۲۹ آذر ماه ۱۴۰۰

در این مرحله از آزمون، در مجموع تعداد ۲۴ نفر در رشته های مختلف و دربخش آموزشگاه‌های آزاد، سیار شهری و آموزشگاههای آزاد و ادواری

ادامه مطلب
اخبار
adminnehbandan

برگزاری آزمون الکترونیک( آنلاین) مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نهبندان با رعایت پروتکلهای بهداشتی ۴ مهر ماه ۱۴۰۰

ر این مرحله از آزمون، در مجموع تعداد ۲۰ نفر در رشته های مختلف و دربخش آموزشگاه‌های آزاد ،ثابت و اتحادیه و اصناف شرکت نمودند.🔸لازم

ادامه مطلب
اخبار
adminnehbandan

برگزاری آزمون الکترونیک( آنلاین) مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نهبندان با رعایت پروتکلهای بهداشتی ۶ تیر ماه ۱۴۰۰

در این مرحله از آزمون، در مجموع تعداد ۴۴ نفر در رشته های مختلف و دربخش های آموزشگاههای آزاد و ثابت،اصناف، محیط کار واقعی، شاغلین

ادامه مطلب
اخبار
adminnehbandan

برگزاری آزمون الکترونیک( آنلاین) مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نهبندان با رعایت پروتکلهای بهداشتی ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۰

در این مرحله از آزمون، در مجموع تعداد ۸۳ نفر در رشته های مختلف و دربخش های آموزشگاههای آزاد و ثابت،اصناف و محیط کار واقعی

ادامه مطلب