تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

آغاز ثبت نام دور ه های آموزشی ویژه بهار ۱۴۰۱

دسته بندی :

لیست دوره های در حال ثبت نام مرکز برادران قاین

سه ماهه اول ۱۴۰۱

ردیفنام دورهمدت دوره(ساعت)پیش نیاز دوره
۱برقکار ساختمان۳۸۴حداقل ۱۵ سال سن وسلامت جسمانی
۲برقکار صنعتی۵۲۰حداقل ۱۵ سال سن وسلامت جسمانی
۳کارور plcدرجه ۲۲۷۲برقکار صنعتی
۴سیم کشی مدارهای پایه ساختمان به صورت روکار۱۱۲حداقل ۱۵ سال سن وسلامت جسمانی
۵لوله کش گاز خانگی وتجاری۳۹۰حداقل ۱۵ سال سن وسلامت جسمانی
۶جوشکاری دستی با فرایند smaw      ۱۰۴حداقل ۱۵ سال سن وسلامت جسمانی
۷جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E۱               ۱۰۰حداقل ۱۵ سال سن وسلامت جسمانی
۸جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی E۳ ) SMAW) (کار و دانش)۲۸۸حداقل ۱۵ سال سن وسلامت جسمانی
۹تعمیر کار آبگرمکن دیواری ۱۹۰حداقل ۱۵ سال سن وسلامت جسمانی
۱۰تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی (کار و دانش)۱۹۲حداقل ۱۵ سال سن وسلامت جسمانی
۱۱لوله کش سیستم کف گرمایی              ۲۰۰حداقل ۱۵ سال سن وسلامت جسمانی
۱۲نصب و سرویس دستگاه های سختی گیر و تصفیه آب خانگی  ۷۰حداقل ۱۵ سال سن وسلامت جسمانی
۱۳لوله کش لوله های پلیمری(تلفیقی)    ۱۴۰حداقل ۱۵ سال سن وسلامت جسمانی
۱۴لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه ۲               ۵۰۰حداقل ۱۵ سال سن وسلامت جسمانی
۱۵تعمیرکار برق خودرو درجه ۲               ۴۸۰حداقل ۱۵ سال سن وسلامت جسمانی
۱۶تعمیرکار باطری، استارتر و آلترناتور   ۱۲۵حداقل ۱۵ سال سن وسلامت جسمانی
۱۷تعمیرکارتجهیزات الکتریکی خودرو   ۱۰۰حداقل ۱۵ سال سن وسلامت جسمانی
۱۸سرویس و نگهداری خودرو  ۱۶۰حداقل ۱۵ سال سن وسلامت جسمانی
۱۹تون اپ (تنظیم کار موتور) درجه ۲      ۴۸۰حداقل ۱۵ سال سن وسلامت جسمانی
۲۰کابینت ساز چوبی درجه ۲    ۵۴۰حداقل ۱۵ سال سن وسلامت جسمانی
۲۱خراط درجه ۲        ۲۵۰حداقل ۱۵ سال سن وسلامت جسمانی
۲۲گره چین۳۰۰حداقل ۱۵ سال سن وسلامت جسمانی
۲۳                معرق کار چوب۳۲۴حداقل ۱۵ سال سن وسلامت جسمانی
۲۴درودگر۷۲۰حداقل ۱۵ سال سن وسلامت جسمانی

دوره های سه ماهه اول سال ۱۴۰۱

مرکز خواهران قاین

ردیفنام دورهمدت دورهپیش نیاز
۱عرقگیری گیاهان دارویی و گلابگیری۱۸۰ ساعتحداقل سن ۱۵ سال
۲کارور photoshop۴۲۰ ساعتحداقل سن ۱۵ سال
۳کاربر گرافیک رایانه ای با Adobe Illustrator۳۰۰ ساعتحداقل سن ۱۵ سال
۴کاربر اتوماسیون اداری۲۳۰ ساعتحداقل سن ۱۵ سال
۵حسابدار۳۸۰ ساعتسن ۱۵ سال و کمک حسابدار
۶کمک حسابدار۳۰۰ ساعتحداقل سن ۱۵ سال
۷کارآفرینی۵۰ ساعتحداقل سن ۱۵ سال
۸مشبک کار چوب۱۷۳ ساعتحداقل سن ۱۵ سال
۹دوزنده کیف پارچه ای۱۷۵ساعتحداقل سن ۱۵ سال
۱۰سوخت نگار چوب و نی۱۲۸ ساعتحداقل سن ۱۵ سال
۱۱سوخت نگار پارچه۱۱۹ ساعتحداقل سن ۱۵ سال
۱۲گلدوز برزیلی با دست۲۰۲ ساعتحداقل سن ۱۵ سال
۱۳گوهر تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی  ۳۳۸ ساعتحداقل سن ۱۵ سال
۱۴خراط درجه ۲۲۵۰ ساعتحداقل سن ۱۵ سال
۱۵گره چینی۳۰۰ ساعتحداقل سن ۱۵ سال
۱۶معرق چوب۳۲۴ ساعتحداقل سن ۱۵ سال