تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

اطلاعیه

دسته بندی :

قابل توجه کلیه دارندگان گواهینامه های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

مهلت تمدید تمامی گواهینامه هایی که قبل از ۲۹ اسفند ۱۳۹۰ صادر شده اند تا پایان سال جاری می باشد لذا متقاضیان می توانند با مراجعه به مراکز آموزش فنی و حرفه ای نسبت به تمدید گواهینامه بدون شرکت د رآزمون آنلاین یا کتبی اقدام کنند در غیر اینصورت در سال آینده موظف به شرکت در آزمون تئوری و عملی خواهند بود