لینک های تصویری

تماس با ما

توضیحات

منتشر شده در چهارشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ۱۴:۰۵

آدرس مرکز برادران قاین: کیلومتر دو جاده قاین بیرجند – جنب نیروگاه گازی – جنب روستای شاهیک

تلفن تماس:  ۳۲۵۲۶۵۴۰-۳۲۵۲۴۴۴۰

شماره مستقیم پذیرش مرکز  ۳۲۵۲۲۶۰۱ معاونت اموزشی : ۳۲۵۲۷۶۰۳ واحد آزمون:۳۲۵۲۷۶۰۱ مدیر مرکز:۳۲۵۲۶۵۴۱ امورمالی ۳۲۵۲۷۶۰۲آموزشگاههای آزاد ۳۲۵۲۴۴۴۰داخلی۲۳۵

آدرس مرکز خواهران قاین : قاین ابتدای بلوار کاوه – روبروی اداره برق

تلفن تماس : ۳۲۵۲۷۸۴۰ – ۳۲۵۲۷۸۴۳

آدرس مرکز دو منظوره خضری و دشت و بیاض : خضری بلوار امام رضا

تلفن تماس : ۳۲۵۴۲۹۸۰