تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

در بازدید آقای حسینی رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای امام خمینی از کارگاههای آموزشی مرکز برادران : همکاری آموزشی مرکز با دانشگاه فنی و حرفه ای امام خمینی قاین با صدور مجوز مرکز مشاوره و مهارت آموزی

دسته بندی :

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای قاین امروز آقای حسینی به اتفاق معاونین آموزش و پشتیبانی دانشکده فنی و حرفه ای امام خمینی از کارگاههای مرکز برادران بازدید کردند . در این بازدید راه های مختلف همکاری بین دو موسسه آموزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت . مهارت آموزی دانش جویان در کنار بحث علمی و تئوری از مهمترین دغدغه های دانشگاههای کشوراست که بتوانند درصدی از سهم اشتغال دانشجویان را بعد از فارغ التحصیلی تضمین کنند . در این بازدید بحث پیگیری صدور مجوز مرکز مشاوره و مهارت آموزی این دانشکده صورت گرفت که د رآینده نزدیک این بخش از دانشکده با مجوز سازمان آموزش فنی و حرفه ای فعالیت خود را آغاز خواهد کرد . مرکز آموزش فنی و حرفه ای قاین دارای جامعه هدف مختلف از قبیل دانشجویان سربازان زندانیان زنان سرپرست خانوار معتادین بهبود یافته روستائیان و ….. می باشد که سالیانه ۴۵۰ هزار نفر ساعت را شامل می گردد .