مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران قاین با زیربنای بیش از ۵۰۰۰ متر مربع و عرصه ۳/۵ هکتار
ساختمان اموزشی رفاهی مرکز
محوطه مرکز
کارگاه تعمیر اتومبیل
کارگاه تاسیسات
کارگاه ساخت و تولید و جوشکاری
کارگاه صنایع چوب
آزمون الکترونیکی
صنعت ساختمان
سلف سرویس و شبانه روزی
سالن چند منظوره
کلاسهای اموزشی
کارگاه برق ساختمان
کارگاه جوشکاری
کارگاه برق صنعتی ابزار دقیق
کارگاه برق اتومبیل
کارگاه کشاورزی
آزمایشگاه الکترونیک خودرو
آزمایشگاه تست جوش