توضیحات

منتشر شده در شنبه, ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ ۰۳:۴۷

مرکز خضری و دشت و بیاض در سال ۸۵ در یک ساختمان اجاری کار اموزش رشته های مهارتی خود را آغاز نمود . در این سال بیشتر رشته های خدماتی از قبیل خیاطی و رایانه و صنایع دستی برگزار شده و در سال ۸۹ با پایان احداث ساختمان جدید رشته های فنی از قبیل برق ساختمان ،تاسیسات و لوازم خانگی به رشته های ان افزوده شد .