توضیحات

منتشر شده در سه شنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۴ ۰۶:۵۹

آشنایی با تعدادی از کاراموزان موفق و کارافرین  مراکز قاینات

خانم خزایی  : مرکز خواهران رشته شیرینی پزی  –   خانم پردل : مرکز خواهران رشته شیرینی پزی   –   خانم ترازی : مرکز خواهران رشته تولید ترشیجات  

 آقای فلاحت : مرکز برادران رشته برق صنعتی و ساختمان – آقای عیدی : مرکز برادران رشته کابینت ساز چوبی    – آقای جلیلی : مرکز برادران رشته کابینت ساز چوبی  – آقای سلیمی : مرکز برادران رشته تعمیر خودرو