تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

جدیدترین قوانین اعلام شده در راه تسهیل صدور مجوز فعالیت آموزشگاههای آزاد

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی از قوانین جدید در تسهیل صدور مجوزهای تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد خبر داد.

حسن کامرانی فرد گفت : در راستای رفع موانع موجود در راه صدور مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای قوانین موجود روز به روز توسط کارشناسان سازمان رصد شده و قصد بر این است که با کمترین دغدغه و مشکل متقاضی آموزش مهارت بتواند مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد دریافت نماید .

وی موارد مطرح شده در ذیل را به عنوان جدیدترین تغییرات در راه رفع موانع صدور مجوز آموزشگاه آزاد اعلام نمود

حداقل سن برای متقاضیان دریافت مجوز تاسیس آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد ۱۸ سال تمام می باشد

ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از فرآیند صدور مجوز حذف گردید.

ارائه طرح توجیهی، طرح کسب و کار، فرم خود اظهاری و نظایر آن از فرآیند تاسیس آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد حذف گردید.

متقاضیان تاسیس آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد می تواند در بدو امر، در صورت تامین حداقل فضا برای یک نفر در هر دوره مجوز شروع فعالیت را دریافت کنند.

موزشگاههای نوع الف ، ب و ج از معرفی به اداره اماکن نیروی انتظامی جهت کسب تاییدیه صلاحیت انتظامی مکان آموزشگاه معاف می باشند .

صدور هیچ مجوز کسب و کاری نباید به نظر کارشناس یا شورایی و یا تایید هیات نظارت استان و یا لزوم شرکت متقاضی در آزمون به تاخیر بیفتد .