تغییر زبان

وقتهای خروج از دسترس

خبرخوان

ورود کاربران

فرابرچسب ها

نقشه سایت

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

اطلاعیه ها

جلسه وبینارهماهنگ مرکز آموزش فنی وحرفه ای سرایان با معاون استاندار ومدیر کل فنی

همزمان با گراميداشت هفته ملي مهارت جلسه وبینارهماهنگ مرکز آموزش فنی وحرفه ای سرایان با معاون استاندار ومدیر کل فنی وحرفه ای برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ، در روز یک شنبه مورخ ۹۹/۵/۵ همزمان با گرامیداشت هفته ملی مهارت  جلسه وبینارهماهنگ مرکز آموزش فنی وحرفه ای سرایان با معاون استاندار ومدیر کل فنی وحرفه ای برگزارشد.