سال ۱۴۰۱ سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

ریاست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان سربیشه

سال ۱۳۹۹،سال جهش تولید

دسترسی های سریع

اخبار سازمان