سال ۱۴۰۰ سال تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان طبس

سال ۱۳۹۹،سال جهش تولید

دسترسی های سریع

اخبار سازمان